Privacy Policy


Son Güncelleme: 17 Mart 2017

     

DataCave, (www.DataCave.net) (bu "Web Sitesi") web sitemizi ziyaret ettiğinizde gizliliğinizi korumayı taahhüt eder ("Biz", "Biz" veya "bizim" olarak anılacaktır). DataCave, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Gizlilik Politikası'nın herhangi bir şart ve koşulunu, herhangi bir bildirim veya sorumluluk olmaksızın değiştirme, ekleme veya kaldırma hakkına sahiptir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, bu Web sitesinde bu tür değişiklikler yayınlandıktan hemen sonra geçerli olacaktır. Bu Gizlilik Politikası, 17 Mart 2017'de en son değiştirildi. Bu Web sitesini kullanmaya devam etmeniz, zaman zaman değiştirilebileceği üzere, bu Gizlilik Politikasının içeriğine onayınızı oluşturmaktadır.      

Politikalar veya Web Sitesinde aksine açıkça belirtilmediği sürece, bu Web sitesi vasıtasıyla sunulan herhangi bir bilgi gizli ve mülkiyet dışı sayılır. Bu tür bilgileri göndermek için yasal hakka sahip olduğunuzu ve yasal olarak bunu yapmaya yetkiniz olmadığı sürece herhangi bir bilgi göndermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. DataCave'e herhangi bir bilgi veya materyal göndererek, DataCave'ye bu materyalleri kopyalamak, çoğaltmak, yayınlamak, yüklemek, yayınlamak, iletim yapmak, dağıtmak, kamuya açıklamak, gerçekleştirmek, tadil etmek, türev çalışmalar yapmak ve bunları serbestçe kullanmak için herhangi bir kısıtlamasız, geri alınamaz lisans veriyorsunuz Veya bilgi. Ayrıca, DataCave'in bizi herhangi bir amaç için gönderdiğiniz herhangi bir fikir, kavram, teknik ya da tekniği kullanmakta serbest olduğunu kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, aşağıdaki koşullar sağlanmazsa, adınızı bize açıklayamayacağız ya da bize materyal ya da diğer bilgileri tarafımıza gönderdiğinizi duyurmayacağız: (a) adınızı kullanma iznini alıyoruz; Veya (b) öncelikle, bu Web Sitesinin belirli bir bölümüne gönderdiğiniz materyallerin veya diğer bilgilerin yayınlanacağı veya üzerinde isminizle birlikte kullanılması gerektiğini size bildiririz; Veya (c) biz bunu yasayla yapmak zorundayız.      

İnternette veya diğer kamuya açık şebekelerde veri veya bilgilerin iletilmesi (e-posta yoluyla yapılan iletişimler dahil) güvenli değildir ve nakliye sırasında olası bir kayıp, kesme veya değiştirme tabi tutulduğundan, gönderilmemenizi öneririz Gizli veya tescilli olduğunu düşündüğünüz bilgiler. Belirli güvenlik tedbirleri olmaksızın şebekeler üzerinden akan herhangi bir veriye, verilerin amaçlandığı kişiler dışındaki kişiler tarafından erişilebilir ve kullanılabilir. Buna göre, İnternet'le veya diğer kamuya açık şebekelerden (örneğin, bizimle olan e-posta alışverişi iletimindeki (bunlar dahil olmak üzere) yapılan iletimlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hasar veya masraflar için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz Kişisel bilgilerinizi içerebilir).      

Bilgilerinizi korumak için ticari olarak makul önlemler alırız. DataCave'e ifşa ettiğiniz Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için fiziksel, idari ve teknik korumalar sürdürüyoruz ve bizim ve bağlı şirketlerimizdeki Kişisel Verilerinize, bilmelerine ihtiyaç duyan çalışanlara erişimi sınırlıyoruz. -      

Bazen bu Web sitesi aracılığıyla hassas kişisel veriler toplamaya çalışabiliriz. Ad, adres, e-posta adresi, şirket adı, telefon numarası ("Kişisel Veriler") de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bu tür verileri toplamak için kendi pazarlama ve / veya işe alma amaçlı veya belirtilen Tahsilat anındaki amaç. Bu bilgiyi vermeyi reddedebilirsiniz. Bu Web sitesini kullanarak ve / veya Kişisel Verileri bize sağlayarak, yürürlükteki kanunlara tabi olarak, bu Gizlilik Politikasında belirtilen kişisel verilerinizin kullanımına, aktarılmasına, aktarılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz.      

Zaman zaman üçüncü tarafları kendi adına hizmet sunmak için kullanabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi kendi adına bir hizmet sunmak için gerektiği gibi üçüncü bir tarafla paylaşırsak, üçüncü tarafın Kişisel Verilerinizi başka bir amaçla kullanmasına izin verilmez ve Kişisel Verileri en az bir makul Derece      

Bu Web sitesinin kullanımımıza ilişkin analizimizin bir parçası olarak, IP adresi, kullanım tarihi ve saati, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve yönlendiren URL'ler gibi kimlik bilgilerinden kişisel olarak tanımlanamayan bazı bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. Bu bilgiler Web Sitemizi kimlerin kullandığını, hangi sıklıkta ziyaret ettiklerini ve Web sitesinin hangi bölümlerinin daha sık ziyaret edildiğini izlememizi sağlar, böylece Web Sitesini ve deneyiminizi geliştirip iyileştirebiliriz. Web günlükleri ve Diğer Özellikler

Bu Web sitesi aracılığıyla üçüncü taraf hizmetlerine erişerek, üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarına DataCave'e, üçüncü taraf hizmetleri ve / veya malların satın alınması ve kullanılması ile ilgili kişisel bilgilerinizi ve bunlarla ilgili faaliyetlerinizi sağlamak için yetki vermiş olursunuz. . Üçüncü Taraflar Tarafından Verilerin Toplanması      

Google, Facebook, Yahoo, MSN, Atlas ve diğerleri gibi üçüncü taraf tedarikçi, bu Web sitesine veya diğer İnternet sitelerine yapılan ziyaretlere dayalı olarak diğer web sitelerinde reklam yayınlamak için çerezler veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Bu üçüncü taraflar, bu Web sitesine ve diğer ziyaretlere, IP adresinize, tarayıcınıza ve ISS'inize ilişkin bilgileri otomatik olarak toplayabilir. Bu üçüncü taraflar bunu yapmak için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanmaktadır. Toplanan veriler web ilgi alanlarınızı hedefleyen diğer sitelerde reklam yayınlamak ve Web Sitemizi ve bu üçüncü taraflarca takip edilen diğer sitelerimizi daha iyi anlamak için kullanılabilir. Bazı durumlarda üçüncü taraf tedarikçi Kişisel Verileri sizden toplayabilir ve bu bilgileri bize sağlayabilir. Bu politika, bizim adımıza toplanan bu Kişisel Veriler için geçerlidir ve DataCave bu bilgileri Web Sitemizden toplanan bilgilerle aynı şekilde değerlendirecektir. Çerezlerden veya üçüncü taraflar tarafından kullanılan diğer teknolojilerden sorumlu değiliz ve çerezlerin ve diğer teknolojilerin kullanımını anlamak için reklamcılık ve servis kullanımı hakkındaki gizlilik politikalarını kontrol etmenizi rica ediyoruz.      

Üçüncü taraflarca sunulan diğer web sitelerine yapılan bağlantılar ve işaretçiler ve üçüncü taraflarca sunulan ürün ve hizmetlere yapılan atıflar yalnızca size kolaylık sağlaması açısından verilmektedir ve (i) bu tür web sitelerini işleten kuruluşların onaylanması veya onaylanması anlamına gelmez; (Ii) bu web sitelerindeki içerik, gizlilik politikaları veya diğer şartlar; Veya (iii) bu tür üçüncü taraf ürünleri ve hizmetleri. Başka kuruluşlarca sağlanan web siteleri veya içerikler veya üçüncü taraflar tarafından sunulan ürünler ve hizmetler üzerinde herhangi bir kontrolümüz veya sorumluluğumuz olmadığından, yukarıda belirtilenlerden herhangi birinin kullanımınızdan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz; Kendi riski.